Introduksjon

Konflikten står mellom lokale styresmakter i regionen Tigray på den ene siden, og de etiopiske sentralmyndigheter på den andre. Den handler om land, maktpolitikk, og identitet. Konflikten eskalerte etter at Abiy Ahmed tok over som statsminister i 2018, og det brøt ut i krig mellom partene i 2020.

Bakgrunn

Ledelsen i Tigray-regionen har i flere tiår hatt mye makt i Etiopia. Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF) dominerte Etiopias politikk i 27 år, fra den forrige borgerkrigen i landet ble avsluttet i 1991, til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018.

TPLF styrte Etiopia gjennom en koalisjon av flere politiske partier, som var basert på etnisk tilhørighet. De regjerte Etiopia med veldig hard hånd. Korrupsjon og menneskerettighetsbrudd skapte mye misnøye i befolkningen.

Misnøyen mot TPLF-regimet, i tillegg til at Tigray-ledelsen var vant med mye makt i Etiopia, ble et viktig grunnlag for konflikten som oppstod da TPLFs dominans endret seg i april 2018 fordi Abiy Ahmed ble statsminister.